Eich dyfodol. Eich dewis. Yn eich dwylo chi.

Eich sgiliau, eich hyfforddiant, eich gwefan yng Nghymru

P'un a ydych yn chwilio am swydd, yn delio â cholli'ch swydd, yn mynd am ddyrchafiad neu'n newid gyrfa.

P'un a ydych am wella'ch sgiliau, ac astudio yn rhan-amser, gartref, yn y gwaith neu yn y coleg.

P'un a ydych am adeiladu ar y sgiliau sydd gennych eisoes neu p'un a ydych wedi gadael ysgol heb gymwysterau.

P'un a ydych am gyllid i gefnogi'ch dysgu, ac am wybod am y grantiau, y benthyciadau a'r ffynonellau ariannol eraill sydd ar gael i chi.

P'un a ydych angen cyngor gyrfaoedd, neu help i ysgrifennu CV neu baratoi am gyfweliadau.

P'un a ydych wedi graddio, dros 50, yn dychwelyd i waith, yn weithiwr neu'n gyflogwr.

Os ydych am gyflawni eich potensial yn llawn a mwynhau gyrfa lwyddiannus, dyma'ch gwefan chi yng Nghymru.